Együtt a család - mese hétvégére

Romhányi József: Marhalevél

        Egy tehén szerelmes lett a szép bikába,
         Minden vad bikának legvadabbikába.
         Vonzalmát megírta egy marhalevélben,
         Nagyjából ekképpen:
         - Hatalmas Barom!
         Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom.
         Tudom, mily elfoglalt, milyen nagyrabecsült ön,
         Mégis tollat ragadott csülköm,
         Hogy amit a marhanyelv elbőgni restell,
         Így adjam tudtára, Mester!
         Ön, ismervén jól a tehénszív rejtelmét,
         Tudja, hogy nem minden a napi tejtermék.
         Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet,
         Gondolatom egyre ön körül őgyeleg.
         Múúú! Minden bikák közt legelőkelőbb!
         Midőn megláttam a legelő előtt,
         Elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett
         felsálamban,
         S úgy éreztem, kéj oson
         Keresztül a rostélyoson.
         Múú, hogy forrt a vér szívembe',
         Hogy tódult a bélszínembe!
         Az a perc, mit ön velem tölthet maholnap,
         Megrázza egész pörköltnekvalómat!
         Ám míg önről ábrándozom kérődzve,
         Vad féltés ül a szívemig férkőzve,
         és átjárja ó, mind a kín
         Velőscsontom, mócsingjaim.
         Már bánom e merész vágyat,
         Hisz ön büszke tenyészállat
         Csupa gőg, mely után egész tehéncsorda bőg.
         De ne féljen Bikaságod!
         Ha nem szeret, félreállok.
         Nem fog látni levert búsnak,
         Mert beállok leveshúsnak.
         Ám, ha mégis kegyes szívvel veszi e levelet
         és megszánja az önért égő tehenet,
         Válaszoljon hamar rája,
         üdvözli önt a marhája.
         Ím a levél. Ráírva a kelte.
         Az úton a posta előtt le is pecsételte.
         De a postáskisasszony nem vette fel...
 
 
 
Egy szú végrendelete

         Egy szú beszorult a hokedli lapjába
         Ráült a szakácsnő százszor is napjába'.
         és jött a baj csőstül. Még a tetejébe
         Az asztalos szöget ütött a fejébe.
         Néha percekig már percegni sem tudott
         Végül megírta e testamentumot:
         - A nagy hármasszekrényt, mely koromszín,
         ében,
         özvegyemre hagyom, járjon feketében.
         Ha a gyászhét letelt és férjhez megy
         ismét,
         Ne maradjon jussa tőlem, csak a kisszék.
         Fiam, ki kalandos, regényes, mint atyja,
         A nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja.
         Kerülje a drámát, bölcseleti művet,
         Mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet.
         Lányom, ki szégyent szégyennel tetézett,
         S lezabipetézett,
         Kint éljen eztán, a szemétládában,
         Kegyelemdeszkán.
         Végül az anyósom. Megérdemli nagyon,
         Rá a vadonatúj, szép csőbútort hagyom!
 
Forrás 
Kép: Etsy

Nincsenek megjegyzések: